Om föreningen

Svenska föreningen i Düsseldorf grundades 1979. Föreningen värnar om svenska traditioner och svensk kultur, det svenska språket och förmedlar kontakter mellan svenskar bosatta både i Düsseldorf och Ruhrområdet. Föreningen har idag ca 650 medlemmar och har förutom sina regelbundna aktiviteter och traditionsenliga firande av svenska högtider, även olika grupper som träffas regelbundet tex. barngruppen, tjejgruppen och bokklubben. En mycket viktig del i Svenska Föreningens arbete är den Svenska Skolan, som bedriver kompletterande svenskundervisning.


Svenska Föreningens styrelse 2015/2016

Ordförande: Heléne Rhodin
Vice ordförande: Sofia Ortlepp
Kassör: Helen Hoffmann
Skolsekreterare: Anngret von Lochow
Programkommittén: Fredrik Öqvist
Programkommittén: Claes Friman
Medlemsansvarig: Helen Hoffmann
Barngruppen:  Helena Trybom och Linnea Björnerås
Sekreterare: delas av styrelsemedlemmarna


Föreningens Hedersmedlemmar

Lennart Eckerberg
Sveriges f.d. ambassadör i Förbundsrepubliken Tyskland

Örjan Berner
Sveriges f.d. ambassadör i Förbundsrepubliken Tyskland

Dr. Wieland Koenig

Hubertus Kleiner
Sveriges f.d. honorärkonsul i Nordrhein-Westfalen

Helena Paffrath
Ordförande 1979-99 för Schwedische Gesellschaft in Düsseldorf e.V.

Sonja Städtler
Ordförande 2000-03 för Schwedische Gesellschaft in Düsseldorf e.V.

Claes Friman
Ordförande 2004-2011 för Schwedische Gesellschaft in Düsseldorf e.V.