Om föreningen

Svenska föreningen i Düsseldorf grundades 1979. Föreningen värnar om svenska traditioner och svensk kultur, det svenska språket och förmedlar kontakter mellan svenskar bosatta både i Düsseldorf och Ruhrområdet. Föreningen har idag ca 650 medlemmar och har förutom sina regelbundna aktiviteter och traditionsenliga firande av svenska högtider, även olika grupper som träffas regelbundet tex. barngruppen, tjejgruppen och bokklubben. En mycket viktig del i Svenska Föreningens arbete är den Svenska Skolan, som bedriver kompletterande svenskundervisning.

Svenska Föreningens styrelse 2018/2019

Ordförande: Heléne Rhodin-Shillingford
Vice ordförande: Sofia Ortlepp
Kassör och medlemsansvarig: Klas Lorenz
Sekreterare: Gisela Hebrant
Skolsekreterare: Anngret von Lochow
Programkommittén: Fredrik Öqvist
Programkommittén: Claes Friman
Barngruppen:  Henrik Sangö


Föreningens Hedersmedlemmar

Lennart Eckerberg
Sveriges f.d. ambassadör i Förbundsrepubliken Tyskland

Örjan Berner
Sveriges f.d. ambassadör i Förbundsrepubliken Tyskland

Dr. Wieland Koenig

Hubertus Kleiner
Sveriges f.d. honorärkonsul i Nordrhein-Westfalen

Sonja Städtler
Ordförande 2000-03 för Schwedische Gesellschaft in Düsseldorf e.V.

Claes Friman
Ordförande 2004-2011 för Schwedische Gesellschaft in Düsseldorf e.V.